Fiskevatten

Strömmagårdens fiskevatten ligger i en 30 kilometer lång krök av Ronnebyån. Vid Strömmagårdens finns en 6000 kvadratmeter stor damm med regnbåge och kräftor. Särskilda regler gäller för kräftfisket och fisket i dammen. Separat kräftfiske kan hyras dygnvis. Ronnebyån är rik på abborre och vitfisk. Specialitet är mete efter storbraxen. Särskilda metplatser finns längs Ronnebyån.

Ån växlar mellan grunda strida strömma och 15 meter djupa mörka lugnflytande vatten. Åns bredd varierar mellan 30 och 400 meter. Bra isvintrar finns det möjlighet att pimpla abborre och angla gädda.
Öringen kan fångas under olika årstider med fluga eller spinnfiske, liksom regnbågen i gårdens damm.

462542567 462549123

Fisket

Längs ån löper vildmarksstigar som gör att man når även svårtillgängliga delar. Med båt eller kanot kan man driva längs med strömmen och uppleva olika slags fiske under färden.

Fiske är möjligt under hela året. ÅUnder sommaren kan man meta braxen eller spinnfiska abborre, vår och höst brukar spinnfiske efter gädda vara framgångsrikt.

Ädelfiske

Fiskepaket för grupper med regnbåge och öring i Ronnebyån kan ordnas.
Fiskekort för ån löses på gården. I fiskekortet ingår även flera småsjöar i området.

490132667 490524813

Fiskarter

Gädda, abborre och braxen dominerar i de lugna områdena.
I de stridare områdena har öringen etablerat sig, med exemplar på över två kilo. Rikligt med kräftor finns längs hela åsträckan. Kräftor fiskas i augusti och september.